Scroll to top

Về SaveNET

Bắt đầu từ một cuộc gọi lúc nửa đêm của ba cô gái Việt, SaveNET ra đời nhằm kêu gọi không thông qua Dự luật An Ninh Mạng trong ngày 12/06/2018.

Chúng tôi – những người đang tiếp tục chiến dịch muốn thúc đẩy một Việt Nam cởi mở và tự do Internet.

Kiến nghị lần 1 đạt gần 70,000 chữ kí
Thư kiến nghị lần 2

Liên hệ với chúng tôi

Tham gia cộng đồng SaveNET và thúc đẩy một Việt Nam cởi mở, tự do.

[contact-form-7 id="5674168" title=""]